REGULAMENT CONCURS “Câștigă o vopsea Tikkurila Liitu de 1L de Ziua Internațională a Copilului”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Câștigă o vopsea Tikkurila Liitu de 1L de Ziua Internațională a Copilului!” (denumit in continuare „Concursul”) este THENORDICMARK SRL, având ca date de identificare la RC J14/92/2013, si CUI RO24087960, capital social 10.316.000,22 lei, cont bancar RO64BACX0000001492495000, deschis la Unicredit Bank – Sucursala Sfantu Gheorghe, cu sediul social in Targu Secuiesc, Str. Cernat nr. 27, cod 525400, tel. 0734542253 , e-mail info.ro@thenordicmark.com.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, in aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 29 mai – 2 iunie 2024 pe pagina de Facebook a companiei, https://www.facebook.com/thenordicmarkromania

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate Opti Boost SRL și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația in care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveți cont de utilizator va puteți crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanti la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/thenordicmarkromania

Utilizatorii se pot înscrie in concurs in perioada 29 mai – 2 iunie 2024, astfel:

  1. Intră pe pagina https://www.facebook.com/thenordicmarkromania
  2. Comentează pe postarea despre acest concurs un comentariu cu o fotografie cu desenul copilului, realizat direct pe perete.
  3. Distribuie public această postare pe profilul personal.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda premiu 3 pachete conținând un set TIKKURILA LIITU și cretă colorată “TIKKURILA LIITU – vopsea cu efect de tablă școlară (blackboard paint) 1 L”

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați în urma extragerii cu ajutorul  https://commentpicker.com/ sau orice altă metodă, care asigură extragerea în mod aleatoriu a  câștigătorilor (de ex. random.org)

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorului concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului in 24 de ore după încheierea jurizării, astfel: vor fi contactați prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook și li se va afișa numele pe pagina https://www.facebook.com/thenordicmarkromania

În cazul în care câștigătorii nu trimit in 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătoarelor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra personal in posesia premiului, începând cu data 10 iunie 2024, astfel:

  1. Daca este din Târgu Secuiesc, câștigătorul își va ridica premiul de la sediul companiei. Câștigătorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.

 

  1. Dacă este din afara municipiului Târgu Secuiesc, câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie sa trimită pe fax/ mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:

  1. sa prezinte/ trimite prin e-mail reprezentantului companiei un document de identitate;
  2. să predea reprezentantului companiei procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin poștă/curier numai la adrese de pe teritoriul României.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 2 iunie 2024, ora 24.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/thenordicmarkromania

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/thenordicmarkromania

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate in litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.